Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Αναθεώρηση 12 (Έκδοση 8.6)

Σε αυτήν την αναθεώρηση διορθώθηκαν δυο Bug, το ένα είχε να κάνει με την Κατάσταση όταν ζητάγαμε αντικείμενο από το πρώτο στοιχείο της. ενώ από άλλα δεν είχε θέμα. Το άλλο είχε να κάνει με τις γενικές ομάδες όταν δίνουμε μια κλάση σε αυτές, υπήρχε μια περίπτωση να μην είναι θεατά τα τμήματα και συναρτήσεις της ομάδας. Διορθώθηκαν.
Συνεχίζω τη αναθεώρηση του Μικρού Εγχειριδίου, με όλες τις νέες δυνατότητες!