Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

Αναθεώρηση 15 (Έκδοση 8.7)

Σε αυτήν την αναθεώρηση διόρθωσα ένα λάθος στην ένωση πινάκων. Η ένωση δούλευε για μονοδιάστατους αλλά όχι σε περίπτωση που ο πρώτος στην ένωση ήταν με δυο ή περισσότερες διαστάσεις. Σε Wine (Linux) προκαλούσε άμεση διακοπή του διερμηνευτή, ενώ σε Windows απλά δεν έκανε την ένωση (προφανώς στο Wine δεν γίνεται καλό exception handling)

Στα αγγλικά η ένωση είναι το cons() (το έχω πάρει από την Lisp).
Στα ελληνικά είναι ένωση()


dim a(2,5)=10, b()
b()=a()
b=b()
b-=5
Print b()
Print
Print b
Print
Print Dimension(a()) ' 2
a()=cons(b(),a())
Print Dimension(a()) ' 1
dim a(2,10)
Print Dimension(a()) ' 2
Print a()