Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Αναθεώρηση 8 (Έκδοση 8.7)

Η όγδοη αναθεώρηση, έχει αυξήσει την ταχύτητα, έχει αφαιρέσει ένα bug που έβγαινε στην αναζήτηση ρουτινών, σπάνια μεν αλλά το βρήκα! Επίσης βελτιστοποίησα το βασικό στοιχείου ελέγχου, ώστε να μην κάνει μη χρήσιμες ανανενώσεις.

Επιπλέον αύξησα τις δυνατότητες του γραφικού περιβάλλοντος, και ειδικότερα το Πλήκτρο (Button). Ετοιμάζω ειδικά γι΄ αυτό ένα τεύχος του εγχειριδίου.