Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Αναθ. 13 (Έκδοση 8.7)

1) Το Break δεν δουλεύει πια σε κώδικα που εκτελούν τα γεγονότα από τις φόρμες. Προτίμησα να το κόψω. Οι φόρμες κλείνουν από το κουμπί (τετράγωνο) πάνω αριστερά, και από το τίτλο, και με alt F4.
2) Στις ομάδες αν ορίζαμε ξανά μια συνάρτηση ή ένα τμήμα με λίστα παραμέτρων σε παρενθέσεις (και όχι απλά με μια διάβασε) έβγαινε λάθος. Διορθώθηκε
3) Διορθώθηκε η Μήκος.Εμφ() όπου για την διάρθρωση δίνει αριθμό δομών (έδεινε αλλά έδινε και το αντικείμενο και στην Τύπωσε έβγαινε λάθος).
4) Ένα παράδειγμα για την Let ή Στη
Η εντολή αυτή ειναι δυο εντολές στην ουσία. Το Στη βήτα=άλφα θα γίνει Βάλε άλφα : Διάβασε βήτα.
Εδώ   Let beta=alfa$("John"), πρώτα θα βάλει το αντικείμενο με όνομα john και μετά θα φορτωθεί στη beta (που είχε ήδη κάτι άλλο).

class alfa$ {
      Property name$ {value}
      Property Type$ {value}
      Property Length { Value }
      Set {
            .[name]$<=letter$
            .[Length]<=Doc.Len(.[name]$)
      }
      class:
      module alfa (.[name]$) {
            Document .[name]$
            .[Type]$<=Type$(.[name]$)
      }
}
beta$=alfa$("George")
Print beta.name$
Try {
      beta.name$="John"
}
Print beta.name$
Try {
      beta$=alfa$("John")
}
Print beta.name$
Print beta.Length \\ =6
\\ this can happen
\\ because Let   are two commands: a Push  and a Read command
Let beta=alfa$("John")
Print beta.name$ \\ now is john
Print beta.Length \\ =4
beta$ = " boy"
Print beta.name$ \\ now is "john boy"
Print beta.Length \\ =8
beta$ = " (ok)"
Print beta.name$ \\ now is "john boy"
Print beta.Length \\ =13
Print beta.type$ \\ Document