Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Επικαιροποίηση του Μικρού Εγχειριδίου της Μ2000

Ενημερώθηκε το μικρό εγχειρίδιο της Μ2000. Περιλαμβάνει νέα παραδείγματα και σημειώσεις συνοπτικές για γνώστες γλωσσών.

ο σύνδεσμος βρίσκεται στην στήλη δεξιά

και εδώ