Σάββατο, 31 Αυγούστου 2019

Αναθεώρηση 32 Έκδοση 9.8

1. Διορθώθηκε ένα λάθος που μόνο στο εκτελέσιμο εμφανίζονταν, ενώ μέσα από το περιβάλλον της VB6 δεν είχε θέμα, όπως επίσης δεν γύρναγε σφάλμα κατά την δημιουργία του εκτελέσιμου. Σε μια συνάρτηση δεν είχα δώσει τύπο μεταβλητής οπότε την είχε βάλει ως τύπου Variant. Ενώ την έδινα ως τύπου μακρύς (long), και με πέρασμα με αναφορά περίμενα να πάρω μια τιμή αλλά έπαιρνα την αρχική τιμή -1, δεν άλλαζε δηλαδή. Αυτό φαινόταν στην Image.Υ(A) όπου το A είναι ένα δείκτης σε Διάρθρωση μνήμης και περιέχει μια εικόνα (ως αρχείο στη μνήμη), για χρήση από το GDI σύστημα.  Επειδή στη αντίστοιχη για Χ είχα το long, δεν είχα πρόβλημα.
2. Έβαλα ένα νέο τμήμα στο Info.gsb με χρήση εικόνας η οποία περιέχεται στο κώδικα ως Resource μπλοκ, το οποίο περιέχει bytes σε μορφή base64 κωδικοποίηση. Μπορούμε από τον διορθωτή της Μ2000 να επιλέξουμε εισαγωγή αρχείου και μας ρωτάει αφού ανοίξει το αρχείο αν θέλουμε την μεταβλητή ελέγχου να την έχουμε ως αλφαριθμητικό με όνομα πχ Α$ ή ως διάρθρωση μνήμης πχ με Α.
3. Έκανα την επιλογή χρωμάτων στην πρώτη εγκατάσταση του διερμηνευτή να έχει τα χρώματα ματζέντα για φόντο  και κίτρινο για γράμματα. (παλιά ήταν μπλε και άσπρο). Μπορούμε με την εντολή Ρυθμίσεις να το αλλάξουμε. Δεν αλλάζει κάτι σε ήδη εγκατεστημένους διερμηνευτές.

Στο registry των Windows γράφεται το κλειδί HKEY_CURRENT_USER\Software\m2000v το οποίο αν το σβήσουμε στην επόμενη εκτέλεση της Μ2000 θα γραφτεί ξανά. Αυτοί είναι οι διακόπτες που φαίνονται με την εντολή Monitor (μαζί με τοπικούς διακόπτες, που αλλάζουν μόνο για την τρέχουσα εκτέλεση), και αλλάζουνε με την εντολή switches.
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\m2000v5]
"FONT"="Verdana"
"NEWSECURENAMES"=dword:ffffffff
"SIZE"=dword:0000000e
"BOLD"=dword:00000001
"PEN"=dword:0000000e
"PAPER"=dword:00000005
"COMMAND"="LATIN"
"HTML"="DARK"
"TEXTCOMPARE"=dword:00000000
"DEC"=dword:ffffffff
"CASESENSITIVE"="NO"
"FOR-LIKE-BASIC"=dword:00000000
"PRIORITY-OR"=dword:00000000

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου