Σάββατο, 31 Αυγούστου 2019

New setup file.

I found a problem with Inno Setup 6.0.2. The new version make an exe file not combatible with XP os. So I change to Inno Setyp 5.6 (my previous version) to eliminate this issue.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου