Κυριακή, 11 Αυγούστου 2019

New certificate for binaries

Binaries updated with new certificate. Also info.gsb updated with the new Banker algorithm.

When the installation of M2000.exe  and M2000.dll done, you can insert the M2000.cer as a trust root certificate. All binaries have another certificate which chain to the root certificate.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου