Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Αναθεώρηση 212 - Βελτιώσεις στο NotePad

Βελτίωση στον επεξεργαστή κειμένου. Προσθήκη εμφάνισης γραμμής-θέσης χαρακτήρα.Το νέο NotePad σε Μ2000 μπορείτε να το κατεβάσετεως gsb αρχείο.


Στη εικόνα φαίνεται ο χρωματισμός΄κώδικα Visual Basic 6 και δίπλα από το μενού είναι ο αριθμός γραμμής και δίπλα ο αριθμός χαρακτήρα (με 1για τον πρώτο χαρακτήρα).
Είχα αφήσει το δείκτη του ποντικιού πάνω στη μπάρα ολίσθησης για να εμφανιστεί. (κρύβεται αυτόματα). Οριζοντια δεν έχει, γιατί το χειρίζεται και αυτό αυτόματα το αντικείμενο EditBox

Καθώς γράφουμε το EditBox παράγει ένα μήνυμα που τροφοδοτεί ένα Button

Declare Inform1 Button Form NotePad
Method Inform1, "Colors", 15, #FFA000
With Inform1, "Locked", true

Στην  αναθεώρηση 212 έφτιαξα την ιδιότητα "Locked" ώστε το Button να μην δέχεται κλικ, παρά μόνο να δείχνει κάτι, στο κέντρο (το TextBox έχει αριστερή στοίχιση).
Το EditBox με αντικείμενο το Pad, στέλνει το μήνυμα Pad.Inform με δυο νούμερα (ή τρία αν έχουμε πίνακα Pad(), όπου τα δυο τελευταία είναι η γραμμή και η θέση του δρομέα.
Ακόμα και να μην είχαμε το Inform1 η μέθοδος Show δίνει ένα απαραίτητο refresh.

Function Pad.Inform {
      Read New L, P
      With Inform1, "Caption", format$("{0}-{1}", L,P)
      Method Pad,"Show"
}

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου