Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Αναθεώρηση 216

Μικρές βελτιώσεις στην ταχύτητα κυρίως.


Module AA {
      For i=1 To 1000 {Print i,}
}
Module BB {
      For i=1 To 1000 {X=I}
}
Module CC {
      For i=1 To 1000 {}
}
Refresh 50
\\ Set Fast !
Set Fast
\\ Set Slow
Profiler
Call AA
Print
Print TimeCount
Profiler
Call BB
Print TimeCount
Profiler
Call CC
Print TimeCount

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου