Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

Αναθεώρηση 215 Gui και βάσεις δεδομένων. (διόρθωση)

Σε αυτήν την αναθεώρηση βελτίωσα το EditBox, και έφτιαξα το FormLabel για να βάζουμε ετικέτες στις φόρμες.

Παρακάτω είναι ένα πρόγραμμα που είναι στο αρχικό στάδιο..απλά φτιάχνει μια βάση, βάζει μια εγγραφή και διαβάζει την εγγραφή και την παρουσιάζει σε μια φόρμα. Θα το συνεχίσω...


(διορθώθηκε στην εντολή Ανάκτηση το αρχείο από άλφα1 σε άλφα2)

Όρισε Φόρμα1 Φόρμα
Όρισε Επιθ1 Εισαγωγη Φόρμα Φόρμα1
Όρισε Ονομ1 Εισαγωγη Φόρμα Φόρμα1
Όρισε Τηλ1 Εισαγωγη Φόρμα Φόρμα1
Όρισε Σημ1 Κείμενο Φόρμα Φόρμα1
Όρισε Προηγ1 Πλήκτρο Φόρμα Φόρμα1
Όρισε Αλλαγ1 Πλήκτρο Φόρμα Φόρμα1
Όρισε Επομ1 Πλήκτρο Φόρμα Φόρμα1
Μέθοδος Φόρμα1,"Move",(χ.σημεία-12000)/2,(υ.σημεια-8000)/2,12000, 6900
Μέθοδος Επιθ1, "Move", 2900,900,8200, 600
Μέθοδος Ονομ1, "Move", 2900,1800,8200, 600
Μέθοδος Τηλ1, "Move", 2900,2700,8200, 600
Μέθοδος Σημ1, "Move", 2900,3600,8200, 1800
Μέθοδος Προηγ1, "Move", 900,5700,3200, 600
Μέθοδος Αλλαγ1, "Move", 4400,5700,3200, 600
Μέθοδος Επομ1, "Move", 7900,5700,3200, 600
ΖΖ=Ψευδές \\ δοκίμασε με Αληθές
Με Επιθ1, "ShowAlways", ΖΖ
Με Όνομ1, "ShowAlways", ΖΖ
Με Τηλ1, "ShowAlways", ΖΖ
Με Σημ1, "ShowAlways", ΖΖ , "DisplayLines", 1800/600
Μέθοδος Σημ1, "SetRowColumn",0,0,Ψευδής
Συνάρτηση Σημ1.PopUp {
      Διάβασε νέο Χ, Υ
      Μέθοδος Σημ1,"PopUpMenu", "",Χ,Υ
}
ΝΓ$={
}
Επίπεδο Φόρμα1 {
      Οθόνη #332255


      ΖΝ=1020
      Σωρός Νέος {
      Σειρά "Επώνυμο", "Όνομα", "Τηλέφωνο","Σημειώσεις"
      Για Ι=1 εως 4 {
            Θέση 2400, ΖΝ
            Ετικέτα.Φόρμας Γράμμα$,,,1
            ΖΝ+=900
      }
      }
}


Βάση.Πάροχος "" \\  επαναφορά στην αρχική ρύθμιση
Αν όχι Βάση("άλφα2") τότε {
Βάση "άλφα2"
Εκτέλεση "άλφα2", { CREATE TABLE Employees(ID autoincrement primary key,  LastName   VARCHAR(40) Not Null,  FirstName  VARCHAR(40)  Not Null, Tel VARCHAR(10), MyMemo TEXT )}
Προσθήκη "άλφα2","Employees",,"Γιώργος","Κύριος","0120100","Γεια χαρά από Ελλάδα"
}
Ανάκτηση "άλφα2", "Employees", 1,"",""
Διάβασε Πόσα
Αν Πόσα >0 τότε {
      Διάβασε Κωδ, Επώνυμο$, Όνομα$, Τελ$, Σημείωση$
}
Κλείσε Βάση Κατ$+"άλφα1.mdb"
ΔείξεΕγγραφή(Επώνυμο$, Όνομα$, Τελ$, Σημείωση$)
Μέθοδος Φορμα1, "Show", 1


Όρισε Φόρμα1 Τίποτα


Ρουτίνα ΔείξεΕγγραφή(Επώνυμο1$, Όνομα1$, Τελ1$, Σημείωση1$)
Με Επιθ1, "Text", Επώνυμο1$
Με Ονομ1, "Text", Όνομα1$
Με Τηλ1, "Text", Τελ1$
Με Σημ1, "Text", Σημείωση1$
Μέθοδος Σημ1, "SetRowColumn",0,0, Αληθής
Τέλος Ρουτίνας