Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

Αναθεώρηση 213 Βελτίωση!

Βελτιώθηκε ο επεξεργαστής κειμένου. Όταν του έδινα κώδικα 35000 γραμμών αργούσε περίπου 6 με 8 δευτερόλεπτα, ενώ τώρα δεν αργεί παρά ένα για να γράψει το κείμενο (για να κρατήσει συνολικό Undo), και μετά το δίνει χωρίς να το χρωματίσει, και χρωματίζεται βάσει των γραμμών που βλέπουμε. Όταν κάνουμε COPY όμως χρωματίζει όλο το κώδικα (και εδώ βελτιώθηκε, γιατί χρωματίζει ότι δεν έχει χρωματιστεί), για να το εξάγει ως html.


Επίσης βελτίωσα τα Editbox και Textbox

Declare Form1 Form
Layer Form1 { Cls 7
    Move scale.x/2, scale.y/2
   Pen 13 { Circle Fill 13, 4000, 0.5}
   w=scale.x
}
Declare Edit1 EditBox Form Form1
Declare Text1 TextBox Form Form1
Method Edit1, "move",1000,1000,w-2000,2000
Method Text1, "move",1000,3600,w-2000,600
With Edit1, "Text",{Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum
}
Method Edit1,"TextViewOnly"
Method Edit1, "Transparent"
Method Edit1, "Colors", 4, 4
Method Text1, "Transparent"
Method Text1, "Colors", 1, 1
Method Form1, "Show", 1
Declare Form1 Nothing
Επίσης το Button αλλάζει αν θέλουμε ρόλο και γίνεται χρονοδιακόπτης (αν και η Μ2000 έχει νήματα που είναι καλύτεροι χρονοδιακόπτες, εδώ έχουμε την περίπτωση ενός στοιχείου στο ρόλο ταλαντωτή). Δίνουμε έναν αριθμό msec και κάθε φορά που θα φτάνει στην ώρα του θα στέλνει ένα μήνυμα με μια μεταβλητή που γίνεται Αληθής-Ψευδής. Μια χρησιμότητά του είναι να έχουμε κείμενο που αναβοσβήνει.
(Με Esc σταματάει μεν η αρίθμηση, αλλά δεν βγαίνει το σύστημα από το Modal, δηλαδή το "Show",1 που έχουμε δώσει, μπορούμε να δώσουμε την εντολή Escape Off για να έχουμε εκτός το σύστημα που κοιτάει το Escape. Σε άλλη αναθεώρηση θα φτιαχτεί το Escape να μας βγάζει και από τέτοια κατάσταση )Declare Form1 Form
Declare Inform1 Button Form Form1
Declare Test1 Button Form Form1
Method Inform1, "FontAttr", "Arial Black", 64, true
Method Inform1,"Colors", #ff7700,#993300
With Inform1,"Locked", true, "Blink", 500
With Form1,"Title", "Final Count Down"
K=500
Thread {
      k--
      if k<1 then Method Form1,"CloseNow"
      With Inform1, "caption",format$("{0}",k)
} as m interval 20
Function Inform1.Blink {
      Read face
      If Face then {
            Method Inform1,"Colors", #ff7700,#993300
      } else Method Inform1,"Colors", #ffAA88,#bb5500
      With Inform1,"Locked", True
   
}
Function Test1.Click {
      K=500
}
With Form1, "width" as w
Method Inform1, "move",1000,1000,w-2000,2000
Method Test1, "move",1000,3600,w-2000,600
With Inform1,"Caption", "Error"
With Test1,"Caption", "Reset"
Method Form1, "Show", 1
Declare Form1 Nothing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου