Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Αναθεώρηση 218.

Η 217..δεν βγήκε ποτέ. Η νέα αναθεώρηση έχει αλλαγές στο κώδικα με στόχο τη βελτίωση της ταχύτητας. Δεν θα αναφέρω τα τεχνικά ζητήματα, αλλά όποιος θέλει βλέπει στο Git τις αλλαγές.
Είναι έτσι ο κώδικας ώστε να δουλεύει μισό-μισό, δηλαδή ένα μέρος με το παλιό σύστημα και ένα με το νέο, ώστε σε επόμενη αναθεώρηση να ολοκληρωθεί χωρίς να φαίνεται αλλαγή στη λειτουργικότητα.
Διόρθωσα και το EditBox (μια λεπτομέρεια)!