Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Αναθεώρηση 219

1. Προσθήκη unicode τίτλου στον μικρό παράθυρο στη TaskBar. Δοκιμάστηκε σε Windows 8 χωρίς ελληνικά ως γλώσσα επιλογής.
2. Επίσης μετακινήθηκε μια γραμμή κώδικα από την εντολή Τύπωσε που είχε μπει στην 218 και μπορούσε να δημιουργήσει μήνυμα λάθους όταν πατούσαμε το Esc (τώρα ο έλεγχος γίνεται στο πέρας της εντολής αυτής)

Για Linux-Wine
Δοκιμάστηκε σε Linux. Επιλέχθηκε στο Wine Native OleAut32 και δουλεύει η Μ2000.Έχει ένα μικρό πρόβλημα ακόμα αλλά η ταχύτητα είναι καλή πια. Το μικρό πρόβλημα είναι ότι όταν δίνουμε το όνομα ενός τμήματος για να το τρέξει..μερικές φορές δεν το βρίσκει! Ακόμα δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου